Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Works Lundager Retrofit
Words
Praxis

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Lundager Retrofit handler om hvordan vi kan genbruge og efterisolere et eksisterende rum ved hjælp af biogene materialer, så husets eksisterende kulturhistoriske og æstetiske kvaliteter ikke svækkes, men tværtimod forstærkes.

Den fritstående konstruktion er en nyfortolkning af Lundagers traditionelle sulekonstruktion. En sule er en søjle der bærer en langsgående ås, der er afstivet af en skråstiver på begge sider. Konstruktionsprincippet kan spores tilbage til bondestenalderen.

Bindingsværkkonstruktionen er udført af træ, der med en meget kort geologisk tidsskala kan betragtes som en potentiel fornybar ressource. Træ binder CO2 mens det vokser og fungerer som kulstoflager så længe det holder sin kemiske form.

Konstruktionen står på et skruefundament af stål. I forhold til et normalt 30 cm bredt og 90 cm dybt randfundament i beton reduceres udledningen i nærværende projekt (ifølge leverandøren) med 1,66 tons CO2, svarende til ca. 85%.

Væggene er isoleret med 90x300x600 mm Hempcrete. En eksisterende bindingsværksvæg efterisoleret med 200 mm Hempcrete har en samlet klimapåvirkning på 68,6 CO2e/år. Til sammenligning har 300 mm mineraluld en samlet klimapåvirkning på 71,6 CO2e/år.

Lundager Retrofit er en del af forskningsprojektet ’Dér hvor vi bor’ der undersøger hvordan bygningskulturen som bærer af viden om materialemæssige egenskaber og miljømæssige faktorer, kan aflejre sig som æstetisk erkendelse og give inspiration til fremtidige bæredygtige handlinger.

Forsøgsbyggeriet er bygget af 32 arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi – Kulturarv, Transformation og Restaurering i foråret 2023.

Forskningsprojektet er udført i samarbejde med Victor Boye Julebæk. Øvrige undervisere: Thomas Hacksen Kampmann, Morten Gehl, Søren Vadstrup og Villads Høgsbro Nederby, Det Kongelige Akademi – Center for Bæredygtig Bygningskultur, IBK

Øvrige projektdeltagere: Signe Lykke Littrup, Frilandsmuseet, Anette Elisabeth Warring, Erindring og fortidsbrug, RUC, Tilde Strandbygaard Jessen, Erindring og fortidsbrug, RUC.

Lundager Retrofit FLYER

© 2023 Nicolai Bo Andersen Arkitekt