NICOLAI BO ANDERSEN ARKITEKT

Projekter
Publikationer
Praksis Kontakt

Nicolai Bo Andersen arbejder i feltet mellem forskning, kunstnerisk udviklingsarbejde og praksis. Genstandsfeltet er først og fremmest transformation af og additioner til bevaringsværdige og fredede landskaber, byer og bygninger. Et centralt spørgsmål er, hvordan bygningskulturens historiske, tekniske og æstetiske egenskaber kan kvalificeres og videreudvikles i et bæredygtigt bygningskunstnerisk greb.

Tegnestuen arbejder i byens, husets og møblets skala. Omdrejningspunktet er bygningskunstens fænomenologiske kvaliteter. Den direkte, fysiske oplevelse af materialer, konstruktion og rum. Stoflighed og tyngde. Stilhed og bevægelse. Lys og skygge. En stærk arkitektonisk karakter, et højt niveau i den rumlige og stoflige bearbejdning samt et lavt ressourceforbrug søges forenet i et bæredygtigt helhedsperspektiv.

Nicolai Bo Andersen har studeret på The Cooper Union i New York og har afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole i 1998. Han har undervist siden 2000 og har siden 2001 haft egen praksis. Nicolai Bo Andersen er medstifter af Kandidatprogram i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Kunstakademiets Arkitektskole hvor han siden 2016 har været programleder.

Nicolai Bo Andersen er beskikket medlem af Det Særlige Bygningssyn, kulturministerens rådgiver i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål 2019-2023. I 2019/2020 er Nicolai Bo Andersen gæsteprofessor på TU München.

Nicolai Bo Andersen er præmieret i et stort antal konkurrencer. Han har publiceret adskillige artikler om arkitektur og bæredygtig bygningskultur og har deltaget i talrige udstillinger, herunder Venedig Biennalen 2016. Nicolai Bo Andersen er modtager af Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og har værker repræsenteret i den danske statsministers officielle residens, Marienborg.

CV

© 2020 Nicolai Bo Andersen Arkitekt