NICOLAI BO ANDERSEN ARKITEKT

Projekter
Publikationer
Praksis Kontakt

Tegnestuen arbejder i feltet mellem forskning, kunstnerisk udviklingsarbejde og praksis.

Genstandsfeltet er først og fremmest transformation af og nye tilføjelser til bevaringsværdige og fredede landskaber, byer og bygninger.

Et centralt spørgsmål er, hvordan bygningskulturens historiske, tekniske og æstetiske egenskaber kan kvalificeres og videreudvikles i et samlet bygningskunstnerisk greb.

Tegnestuen arbejder i byens, husets og møblets skala. Hvert projekt tager afsæt i en grundig arkitektonisk analyse og værdisætning samt en fænomenologisk beskrivelse.

Omdrejningspunktet er bygningskunstens poetiske kvaliteter. Den direkte, fysiske oplevelse af materialer, konstruktion og rum. Stoflighed og tyngde. Stilhed og bevægelse. Lys og skygge.

En stærk arkitektonisk karakter, et højt niveau i den rumlige og stoflige bearbejdning samt et lavt ressourceforbrug søges forenet i et bæredygtigt helhedsperspektiv.

© 2018 Nicolai Bo Andersen Arkitekt