Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Projekter
Publikationer
Praksis Kontakt

Nicolai Bo Andersen er professor MSO i Bæredygtig Bygningskultur. Arbejdsfeltet er udspændt mellem forskning, kunstnerisk udviklingsarbejde og praksis. Et centralt spørgsmål er, hvordan bygningskulturens historiske, tekniske og æstetiske egenskaber kan kvalificeres og videreudvikles i et bæredygtigt bygningskunstnerisk helhedsgreb.

Tegnestuen arbejder i byens, husets og møblets skala. Omdrejningspunktet er bygningskunstens fænomenologiske kvaliteter. Den direkte, kropslige erkendelse af materialer, konstruktion og rum. Stoflighed og tyngde. Stilhed og bevægelse. Lys og skygge. En stærk arkitektonisk karakter, et højt niveau i den rumlige og stoflige bearbejdning samt et lavt ressourceforbrug søges forenet i et bæredygtigt helhedsperspektiv.

Nicolai Bo Andersen har studeret på The Cooper Union i New York og har afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole i 1998. Han har undervist siden 2000 og har siden 2001 haft egen praksis. Nicolai Bo Andersen er programleder af Master i Bæredygtig Bygningskultur og Kandidatprogram i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Det Kongelige Akademi.

Nicolai Bo Andersen er beskikket medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Kulturministeriet 2021-2024 og Det Særlige Bygningssyn, kulturministerens rådgiver i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål 2019-2023. I det akademiske år 2019/2020 er Nicolai Bo Andersen gæsteprofessor på TU München, Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten.

Nicolai Bo Andersen er præmieret i et stort antal konkurrencer. Han har publiceret adskillige artikler om arkitektur og bæredygtig bygningskultur og har deltaget i talrige udstillinger, herunder Venedig Biennalen 2016. Nicolai Bo Andersen er modtager af Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og har værker repræsenteret i den danske statsministers officielle residens, Marienborg.

Biography

© 2021 Nicolai Bo Andersen Arkitekt