NICOLAI BO ANDERSEN ARKITEKT

Projekter A House Like Me
Publikationer
Praksis

I et fænomenologisk perspektiv identificerer den menneskelige krop sig med husets krop gennem sansning og affektiv ramthed. Det arkitektoniske værk engagerer betragteren og giver en følelse af meningsfuld forbundenhed med verden.

I den forstand dannes arkitektonisk betydning ikke gennem stilistiske træk eller trends men snarere gennem den følelse af nærvær der skabes ved hjælp af det konkrete arkitektoniske vokabular.

A House like Me handler om hvordan en følelse af fælles væren kan inspirere til at passe bedre på jordens ressourcer. Måske kan sensitiv erkendelse gennem kropslig kommunikation hjælpe til at gentænke den måde vi bygger på.

WORKS+WORDS 2019. Biennale for kunstnerisk udviklingsvirksomhed i arkitektur.

© 2020 Nicolai Bo Andersen Arkitekt