Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

I et fænomenologisk perspektiv kommunikerer den menneskelige krop med husets krop gennem sansning og affektiv ramthed. Det arkitektoniske værk engagerer betragteren og giver en følelse af meningsfuld forbundenhed med verden.

I den forstand dannes arkitektonisk betydning ikke gennem stilistiske træk eller trends men snarere gennem den følelse af nærvær der skabes ved hjælp af det konkrete arkitektoniske vokabular.

A House like Me handler om hvordan en følelse af fælles væren kan inspirere til at passe bedre på jordens ressourcer. Måske kan sensitiv erkendelse gennem kropslig kommunikation hjælpe til at gentænke den måde vi bygger på.

WORKS+WORDS 2019. Biennale for kunstnerisk udviklingsvirksomhed i arkitektur.

A House like Me udstilles på 'Enriched Simplicity. Japanese influx on Danish Architecture and Design 1950-2020', Royal Danish Embassy in Japan, Tokyo 2021

© 2024 Nicolai Bo Andersen Arkitekt