Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Works
Words
Praxis Contact

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen er Arkitekt MAA og Professor MSO på Det Kongelige AkademiCenter for Bæredygtig Bygningskultur. Arbejdsfeltet er udspændt mellem undervisning, forskning og bygningskunstnerisk praksis.

Den accelererende økologiske krise er først og fremmest et æstetisk problem, her forstået som et spørgsmål om æstetisk erfaring, meningsstiftende praksis og lydhør fremstilling. Et centralt spørgsmål er, hvordan en kropslig forankret førstepersons erkendelse af det byggede miljø kan inspirere til økologisk opmærksomhed, ressourcebevidsthed og beskyttelse af naturgrundlaget. Hvordan kan vi indrette os på en måde der er i balance med de planetære grænser?

Nicolai Bo Andersen arbejder i byens, husets og møblets skala. Omdrejningspunktet er bygningskunstens fænomenologiske kvaliteter. Den direkte, kropslige erkendelse af materialer, konstruktion og rum. Stoflighed og tyngde. Stilhed og bevægelse. Lys og skygge. En stærk arkitektonisk karakter, et højt niveau i den rumlige og stoflige bearbejdning samt et lavt ressourceforbrug søges forenet i et bæredygtigt helhedsperspektiv.

Nicolai Bo Andersen har studeret på The Cooper Union i New York og har afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole i 1998. Han har undervist siden 2000 og har siden 2001 haft egen praksis. Nicolai Bo Andersen er programleder af Master i Bæredygtig Bygningskultur samt leder af Center for Bæredygtig Bygningskultur på Det Kongelige Akademi.

Nicolai Bo Andersen er beskikket medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Kulturministeriet 2021-2024 og Det Særlige Bygningssyn, kulturministerens rådgiver i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål 2019-2023. I det akademiske år 2019/2020 var Nicolai Bo Andersen gæsteprofessor på TU München, Lehrstuhl für Entwerfen und Gestalten.

Nicolai Bo Andersen er præmieret i et stort antal konkurrencer. Han har publiceret adskillige artikler om arkitektur og bæredygtig bygningskultur og har deltaget i talrige udstillinger, herunder Biennale Architettura, Venedig 2016 og Enriched Simplicity, Tokyo 2021. Han er en efterspurgt forelæser på europæiske arkitekt- og designskoler, bl.a. Design Academy Eindhoven, Leibniz Universität Hannover, Kungl. Konsthögskolan Stockholm, TU Darmstadt, Hochschule Luzern, TU München, m.fl.

Nicolai Bo Andersen er modtager af Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat og har værker repræsenteret i Folketinget og i den danske statsministers officielle residens, Marienborg.

English version

© 2023 Nicolai Bo Andersen Arkitekt