Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Friland Reclaimed er nummer tre i trilogien af interventioner på Frilandsmuseet.

Hvor Remaking Haubarg handlede om at lære af bygningsarven ved at bygge et nyt hus af nye (biogene) materialer, og Lundager Retrofit handlede om at genbruge og efterisolere en gammel bygning ved hjælp af nye (biogene) materialer, handler Friland Reclaimed om at genbruge gamle materialer til noget nyt.

"Only this is known for sure: a given number of objects is shifted within a given space, at times submerged by a quantity of new objects, at times worn out and not replaced; the rule is to shuffle them each time, then try to assemble them." (Calvino 1974, p. 108).

Vi har pålagt os selv den begrænsning ikke at bruge jomfruelige materialer og kun genbruge hvad vi allerede har og hvad vi kan skaffe brugt. Haubarg er blevet demonteret og bliver samlet igen på en gammel Solus vogn. Et brugt støbejerns vindue bliver restaureret og den listebeklædte konstruktion bliver malet med hjemmelavet kalksæbe.

Friland Reclaimed er en del af forskningsprojektet ’Dér hvor vi bor’ der undersøger hvordan bygningskulturen som bærer af viden om materialemæssige egenskaber og miljømæssige faktorer, kan aflejre sig som æstetisk erkendelse og give inspiration til fremtidige bæredygtige handlinger.

Forsøgsbyggeriet er bygget af arkitektstuderende Maria Åberg, Julie Hansen Abrahamsen, Sigrid Friis Christiansen, Mads Christian Rosenvinge Falkbøll, Sebastian Førum, Bertil Torp Hjorth Frandsen, Christine Dellgren Geneser, Sebastian Rueskov Grif, Trygg Sigbjørn Østhagen Hamar, Lucia Rosa Thorup Harder, Annemette Sebbelin Juel Jensen, Emilie Møller Jensen, Carolina Jernberg, Tone Karlsen, Louise Noes Kolding, Christian Lavik, Aksel Leer, David Peter Tækker Levin, Selma Ida Lovisa Lindstedt, Alice Maria Lindström, Daniel Winther Lundsgaard, Lasse Hedevang Nielsen, Kristine Nissen, Anders Normann, Alva Nylén, Rut Øgaard Schjelderup, Sarah Aarhus Burgdorf Pedersen, Andrea Klaramaria Plunger, Mari Reme Sagedal og Anna Schønning Sture.

Forskningsprojektet er udført i samarbejde med Victor Boye Julebæk. Øvrige undervisere: Morten Gehl, Thomas Kampmann, Filip Ivarsson, Det Kongelige Akademi – Center for Bæredygtig Bygningskultur, IBK.

Øvrige projektdeltagere: Anette Elisabeth Warring, Erindring og fortidsbrug, RUC, Tilde Strandbygaard Jessen, Erindring og fortidsbrug, RUC.

© 2024 Nicolai Bo Andersen Arkitekt