Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Works Statens Naturhistoriske Museum
Words
Praxis

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Nicolai Bo Andersen Arkitekt

Projektet til Statens Naturhistoriske Museum har været udstillet i den danske pavillon på Venedig Biennalen 2016. Udstillingen har titlen ’The Art of Many – the right to space’ fordi den handler om kunsten at skabe arkitektur af høj kvalitet til de mange.

Projektet viser, at det kan lade sig gøre at bygge i den fredede Kongens Have uden at gribe ind i selve parken. Den nye bygning er i sit anslag både enkel og markant, samtidig med at den i sin ydre udformning knytter tydelig an til de eksisterende, klassiske murstensbygninger.

Selve organisationen af museet er løst på en måde der viser, at det er muligt at skabe et sammenhængende museumsanlæg der tilgodeser programmets ønsker, uden at binde alle bygningerne sammen fysisk.

© 2023 Nicolai Bo Andersen Arkitekt